ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU

ANH/CHỊ ĐANG CẦN NGUỒN HÀNG GÌ?

ĐIỀN VÀO FORM  HOẶC LIÊN HỆ 0931845388 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NHANH NHẤT Ạ!

Vựa hải sản nhận đặt đơn hàng theo yêu cầu số lượng trên 10kg, sau khi nhận được đơn hàng vựa sẽ liên hệ trao đổi  và thông báo giá bán!

  CÁ CÁC LOẠI - CHẢ CÁ

  Các Loại Cá Tươi

  Cá Trứng

  140,000

  Các Loại Cá Tươi

  Cá Đục

  240,000

  Các Loại Cá Tươi

  Cá Bã Trầu

  290,000

  Các Loại Cá Tươi

  Cá Mú Đỏ

  270,000

  Các Loại Cá Tươi

  Cá Ngừ Cắt Lát

  230,000

  Các Loại Cá Tươi

  Vây Cá Hồi

  140,000

  Các Loại Cá Tươi

  Cá Trích Làm Sạch

  150,000

  Các Loại Cá Tươi

  Cá Cơm

  90,000

  Các Loại Cá Tươi

  Cá Chim Làm Sạch

  140,000150,000

  Các Loại Cá Tươi

  Cá Cơm Mờm Sữa

  120,000

  Các Loại Cá Tươi

  Cá Dứa Cắt Lát

  275,000
  TÔM SÒ HÀU CÁC LOẠI

  Tôm Sò Hàu Các Loại

  Tôm Bóc Nõn

  280,000

  Tôm Sò Hàu Các Loại

  Cồi Hàu Điếu

  180,000

  Tôm Sò Hàu Các Loại

  Cồi Sò Mai

  290,000

  Tôm Sò Hàu Các Loại

  Cồi Sò Điệp

  230,000

  Tôm Sò Hàu Các Loại

  Tôm Thẻ Hấp

  290,000

  Tôm Sò Hàu Các Loại

  Tôm Tít

  250,000
  MỰC - TÔM KHÔ 1 NẮNG

  Mực Tôm Khô 1 Nắng

  Mực Nhí 1 Nắng

  410,000

  Mực Tôm Khô 1 Nắng

  Khô Mực Nguyên Con

  290,000

  Mực Tôm Khô 1 Nắng

  Tôm Khô Dẻo 3 Nắng

  830,000

  Mực Tôm Khô 1 Nắng

  Tôm Xẻ Dẻo Tẩm Vị 1 Nắng

  410,000

  Mực Tôm Khô 1 Nắng

  Mực Dẻo 2 Nắng

  530,000570,000

  Mực Tôm Khô 1 Nắng

  Mực Ống 1 Nắng

  350,000

  Mực Tôm Khô 1 Nắng

  Mực Khô

  760,0001,000,000

  Mực Tôm Khô 1 Nắng

  Mực Lá 1 Nắng

  430,000
  CÁC LOẠI CÁ KHÔ 1 NẮNG

  Các Loại Cá Khô 1 Nắng

  Khô Cá Mó

  220,000

  Các Loại Cá Khô 1 Nắng

  Khô Cá Đuối

  530,000

  Các Loại Cá Khô 1 Nắng

  Cá Dứa 1 Nắng

  300,000

  Các Loại Cá Khô 1 Nắng

  Cá Đù Ốp 1 Nắng

  180,000

  Các Loại Cá Khô 1 Nắng

  Cá Thu Ảo 2 Nắng

  140,000

  Các Loại Cá Khô 1 Nắng

  Cá Hố 2 Nắng

  150,000

  Các Loại Cá Khô 1 Nắng

  Cá Lưỡi Trâu 1 Nắng

  170,000

  Các Loại Cá Khô 1 Nắng

  Cá Chỉ Vàng 2 Nắng

  180,000

  Các Loại Cá Khô 1 Nắng

  Cá Xương Xanh 2 Nắng

  150,000

  Các Loại Cá Khô 1 Nắng

  Cá Đù Xẻ 1 Nắng

  190,000

  Các Loại Cá Khô 1 Nắng

  Cá Đục Bóng 2 Nắng Dẻo

  220,000

  Các Loại Cá Khô 1 Nắng

  Cá Thu Dẻo 2 Nắng

  255,000

  Các Loại Cá Khô 1 Nắng

  Cá Cơm Khô

  130,000

  Các Loại Cá Khô 1 Nắng

  Cá Dứa 1 Nắng Cắt Khúc

  290,000